Innovatie

Stili werkt ontwerpen en tekeningen uit tot een volwaardig 3D model met integrale koppelingen waarmee een BIM (Building Information Model)  gecreëerd kan worden. Uit dit BIM model, dat op alle aanpassingen geactualiseerd kan worden, kunnen bijvoorbeeld oppervlakte- en materiaalstaten etc. automatisch worden gegenereerd. In alle bouwstadia en tijdens de levensduur kunnen alle betrokken partijen dit model gebruiken.

Door zoveel mogelijk papierloos te werken, levert Stili een bijdrage aan een beter milieu. Documenten worden in overleg met de opdrachtgever digitaal of als afdruk verspreid. en afhankelijk van bouwpartners en projectgrootte in een Cloud geplaatst. 

View Portfolio

Back