Stili voor de particulier

Stili begeleidt particulieren bij ontwerp en uitvoering van nieuwbouw, verbouwingen en adviseert bij bouwkundige vraagstukken. Bouwen is een complexe aangelegenheid waarbij wensen gestructureerd moeten worden en vertaald worden in vormen, materialen, kleuren, ruimtes, sfeer en comfort. 
Stili verzorgt de vergunningen, de werktekeningen, de prijsvorming en de controle op de uitvoering. Stili zorgt daarmee dat het gewenste resutaat wordt bereikt.

Klik hier om de algemene voorwaarden consument - architect gratis te downloaden.

Back