Projectmanagement

Stili verzorgt alle zaken die hebben op het projectmanagement. 

Waaronder het verzorgen en/of opstellen van: Locatieonderzoek, Haalbaarheidsstudie, Programma van eisen,  Investeringskostenraming, Begeleiden van aanbestedingen en selecties, Projectcoördinatie, Directievoering en Bouwtoezicht. 

 

 

 

Lokatiestudie

Lokatiestudie

Met een lokatiestudie worden de mogelijkeheden en onmogelijkhedeen van een kavel onderzocht.

Lees meer

Directievoering

Directievoering

Door de directievoering en toezicht worden de kwaliteit bewaakt en de belangen van de opdrachtgever zekergesteld.

Lees meer

Toezicht

Toezicht

In opdracht van GREEN Retail House b.v. verzorgt Stili het toezicht op de nieuwbouw van een kinderdagverblijf.

Lees meer