Directievoering

Scherp toezicht voorkomt bouwfouten. Het zorgt ervoor datgene wordt bereikt wat de opdrachtgever en haar adviseur voor ogen hebben. De inspanning die in bij het initiatief en het ontwerp in het plan zijn gestoken mogen niet verloren gaan. De directievoerder is vanaf de aanbesteding verantwoordelijk voor de voortgang van het project, de organisatie, de techniek, de financiën en het voldoen aan de regelgeving. Hij zorgt ervoor dat het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de contractstukken, binnen de gestelde termijn en de gestelde kosten.

Back