Lokatiestudie

Met een lokatiestudie worden de eigenschappen van een perceel onderzocht. Hierbij wordt de ligging, het vigerende bestemmingsplan, de bodemeigenschappen, bereikbaarheid etc. onderzocht. Aan de hand daarvan worden bebouwingsmogelijkheden in kaart gebracht.

View Portfolio

Back